A zeneművészet mint egyetemes érték

Endre3_Grazioso_Cvartet_Mures_Quartet_Vonosnegyes Az érték nem más, mint egy elismert kiválóság, egy dolog, vagy személy jósága, hasznossága, fontossága, ami az élet különböző területein magasabb szintű működéshez, hatékonyabb módszerekhez, több alkotáshoz, örömhöz, sikerhez vezet, és amit mások elismerésre, viszonzásra méltónak tartanak.A művészet egyetemes értéknek tűnik. Gyakorlatilag nincs olyan ember, aki ne vett volna részt valamilyen formában egy művészi eseményen. Szűkebb értelemben a művészet határai nem igazán tisztázottak, ráadásul bármely művészeti ágazatról legyen is szó, a szempontok mindig erősen szubjektívek. Nagyon sok olyan művészeti eseménnyel, produktummal találkozunk a mindennapok forgatagában, melyek határesetet jelentenek, amikor nehéz különválasztani a műalkotások tömkelegéből a valós, vagy hamis értékeket. Ebben sajnos nem segít a média sem.A művészet és közönség kapcsolatát a bizalom és az összetartozás, valamint a közös értékek tisztelete jellemzi. Elképzelhetetlennek és fölöslegesnek tartjuk az olyan művészi produkciót, amely nem a közönségről szól. Egy vonósnégyes koncert, történjen koncertteremben, esküvőn, fogadáson vagy egy konferencián, mindig a közönség és a művész közös ügye.Arisztotelész megfogalmazásában, a művészetekre jellemző, hogy gyógyhatásuk van. Szerintünk ez hatványozottan igaz a zenére, ezen belül a komolyzenére. Megszámlálhatatlan zenestílus létezik a világon, rengeteg a kasszasiker, a bombasiker, sokan vannak a média felkapott üdvöskéi, de mindig feltevődik a kérdés: hol kezdődik a művészet? Hol kezdődik az igazi alkotás? Úgy gondoljuk, a választ a legjobb kritikusra hagyjuk. Az Idő majd válaszol. Tulajdonképpen már válaszolt.Évszázadokon keresztül, generációk legjobbjai, rengeteg munkával és önfeláldozással próbáltak maradandót alkotni, de csak az igazán nagyoknak sikerült. Nem csoda, ha ez a mai rohanó világ, tele van szalmaláng életű sikerekkel.A nyugati kultúra és jog, még mindig az ókori görögök hatása alatt áll, amire akár büszkék is lehetünk. Szerintük a művészet mimézis, vagyis ábrázolás, utánzás. Az emberiség legősibb kifejezési formája a zene. Nagyon fontos szerepe volt az adott társadalom értékeinek közvetítésében, a törzsi hagyományok átörökítésében, a szellemekkel való kapcsolattartásban, értelmi és érzelmi nevelésben, és még sorolhatnánk. Az igazi minőségi zene esztétikai élményt, lelki feltöltődést és nyugodt pillanatokat ajándékoz a hallgatónak. Semmi sem hatol be olyan mélyen a lélekbe, mint a ritmus és a dallam. A muzsikában erény rejlik, mégpedig autonóm személyiséget feltételező és fejlesztő élmény formájában. A zenében a jó és a szép harmonikus egységben van jelen.Arisztotelész megfogalmazásában „az esztétikum átélt elsajátításának hatására, az ember képes felülemelkedni saját személyes világán, és megtisztulva, magasabb szintre emelkedve már egy nagyobb közösség, a polis tagjaként szemléli önnmagát.”A középkorban az egyház által támogatott zenei képvilág, a gregorián, az ember és Isten kapcsolatát volt hivatva elősegíteni. A kor felfogása szerint, az esztétikai élmény elősegíti az ember erkölcsi fejlődését. A művészetekben a múlt század elején előtérbe kerültek az érzelmek, az érzéki benyomások. Megjelentek mind a festészetben, zenében, mind az irodalomban.„A művészet, és főleg a zene értelmezése nem könnyű, hiszen nem igazán vannak tények, csak értelmezések.” (Nietzsche)   A Grazioso Vonósnégyes repertoárját úgy állítottuk össze, hogy a lehető legtöbb fent említett kritériumnak megfeleljen. A kvartett szerintünk maradandó értéket képvisel. A műalkotásnak – és úgy gondoljuk, a Grazioso Vonósnégyes fellépéseit nyugodtan tekinthetjük egyedi és meg nem ismétlődő műalkotásoknak – nagyon sok funkciója lehet egy esmény keretén belül. Csak néhányat említenénk meg a teljesség igénye nélkül: dekoratív, expresszív (önkifejező), szakrális, deszkriptív (megörökítő), kulturális és olaszosan mondva – Grazioso (kecses, elegáns, bájos vagy kedves). Természetesen, ezek a jelzők, jellemzők, az esemény főszereplőjére is automatikusan igazzá válnak.A művészetet gyakran a felsőbb társadalmi osztályok kiváltságának tulajdonítják, amelyből mások kizáródnak. A művészet eszerint magas státuszú tevékenység, hiszen a vagyontól függ, hogy valaki tud-e műtárgyakat vásárolni, és van-e ideje élvezni őket. Ez így is volt a múltban, elég megtekinteni bármelyik uralkodó magángyűjteményét. Szerencsére, ez mára gyökeresen megváltozott. Elérhetővé váltak a műtárgyak, hiszen rengeteg múzeum várja látogatóit széles e világon. Elérhetővé váltak a komlyzenei előadások, nem is kell messze menni, hiszen Marosvásárhelyen működik Szimfónikus Zenekar és Vegyeskórus az Állami Filharmónia égisze alatt. Elérhetővé vált az irodalom, színházi előadások, egyszóval minden ami művészet.Ezt az elérhetőséget szerettük volna egy új szintre emelni, azáltal, hogy a kedves érdeklődőnek nem kell elbarangolnia egy megadott időpontban egy koncertterembe, hanem mi – a Grazioso Vonosnégyes – látogatjuk meg Önt, és az Ön különleges ünnepi rendezvényét.